Homepagina Levande website bouw - Illustratie volwassen boom

Privacyverklaring

Levande respecteert de privacy van de bezoekers van de website en behandelt de persoonsgegevens die u ons verstrekt met vertrouwen. De persoonsgegevens die wij ontvangen worden verwerkt en beschermd conform de AVG wet.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Levande verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Levande, en/of omdat u deze zelf aan Levande verstrekt bij het invullen van het contactformulier.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • adresgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Levande verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Levande uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en om u relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie en aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Levande bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Levande verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Andere websites

De website van Levande bevat links naar andere websites, dit kunnen klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Het privacybeleid van Levande is alleen van toepassing op de website van Levande. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

 

In kaart brengen websitebezoek

Levande maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Levande. Levande reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Levande neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Levande verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Levande kan echter niet garanderen dat elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kan worden uitgesloten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met Levande op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.

 

Contact

Als u contact wilt opnemen met Levande over een aspect van het privacybeleid, gebruikt u dan dit email adres: info@levandewebsites.nl.